ไ8


บริษัทรับเหมาก่อสร้าง อาคารคลังสินค้า โรงงาน และรับเหมาออกแบบก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการก่อสร้าง โดยทีมงานมืออาชีพ

       ประวัติความเป็นมา

           บจก.วินโคสท์เซอร์วิส ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ 3 ถนน บางนา-ตราด กม 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทะเบียนนิติบุคคลที่ 0245548000614 ก่อตั้งขึ้่นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 4,000,000 โดยเป็นบริษัทในสังกัดของ บจก.สวนอุตสาหกรรมวินโคส์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 บริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส
105 หมู่ 3 ถนนบางนาตราด, ก.ม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์: 038573162-3 Ext : 1210,1220 | โทรสาร: 038573215, 218 | Email:info@wyncoast.com